โปสเตอร์

ภาพขนาดใหญ่ออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนัง

โปสเตอร์

ภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนัง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์หรือภาพเขียน อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อทำให้เตะตาผู้ดูและสื่อสารข้อมูล ส่วนใหญ่มักจะใช้ในการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณางานแสดงศิลปะ งานดนตรี หรือภาพยนตร์ การโฆษณาชวนเชื่อ หรือในการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ่

ประโยชน์ของโปสเตอร์อาจมีหลายจุดประสงค์

  • โดยส่วนมากจะใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น งานดนตรี ภาพยนตร์
  • โปสเตอร์ยังใช้ในการพิมพ์ภาพจิตรกรรมของศิลปินคนสำคัญ
  • ภาพถ่าย เพื่อใช้ในการตกแต่ง

องค์ประกอบของภาพโปสเตอร์โฆษณา

  1. รูปภาพ ทำให้สะดุดตา น่าสนใจ สื่อความหมาย ประทับใจ
  2. พาดหัว จะต้องมีพาดหัวเสมอเพราะพาดหัวเป็นส่วนที่เด่นที่สุด
  3. พาดหัวรอง คือ ข้อความที่มีขนาดและความสำคัญรองลงมาจากพาดหัว
  4. ข้อความบอกรายละเอียด เหมาะสำหรับสินค้าใหม่ที่คนยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจประโยชน์ว่าใช้ทำอะไร ใช้อย่างไร
  5. ข้อความพิสูจน์กล่าวอ้าง มีไว้เพื่อสร้างความเชื่อถือ หรือช่วยให้เกิดความมั่นใจ ในสินค้า
  6. ข้อความปิดท้าย เป็นข้อความจบโฆษณา
  7. ผู้รับผิดชอบหรือผู้พิมพ์และโฆษณา

งานพิมพ์โปสเตอร์

นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเรายังมีบริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ที่ต้องการทราบรายละเอียดสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

ทางโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ วารสาร รายงานประจำปี แค็ตตาล็อก โปสเตอร์ ใบปลิว โบรชัวร์ แผ่นพับ คู่มือ แฟ้มเอกสาร บรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า เมนูอาหาร สติ๊กเกอร์ ถุงกระดาษ ปฏิทินแขวน / ตั้งโต๊ะ กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย บิลใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี เอกสารสัญญา และ ไวนิล Roll Up / X Stand/Banner