ซอง/กระดาษจดหมาย

พิมพ์ซอง/กระดาษจดหมาย ขนาดมาตรฐานต่างๆ

ซอง/กระดาษจดหมาย

รับพิมพ์ซองจดหมายและพิมพ์ซองเอกสารขนาดมาตรฐานต่างๆ หรือจะให้จัดทำพิมพ์ซองจดหมายหรือพิมพ์ซองที่มีรูปแบบพิเศษก็ได้ โดยทั่วไปภาพพิมพ์บนซองจะมีแบบและสีสันเดียวกับนามบัตรและหัวจดหมาย ปัจจุบันจะมีการพิมพ์ซองจดหมายหรือซองเอกสารสอดสีลงบนซองที่ใช้กระดาษขาว ทำให้ซองดูโดดเด่นขึ้นและใช้เป็นสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ได้

ข้อมูลในการผลิตงานพิมพ์ซอง/กระดาษจดหมาย

  • รูปแบบและรายละเอียดของงานพิมพ์ซอง/กระดาษจดหมาย
  • ขนาดของงานพิมพ์ซอง/กระดาษจดหมาย
  • กระดาษที่ใช้สำหรับงานพิมพ์ซอง/กระดาษจดหมาย
  • การพิมพ์และตกแต่งผิวบนงานพิมพ์ซอง/กระดาษจดหมาย เช่น จะใช้แม่สี 4 สี หรือสีพิเศษก็ได้
  • เพิ่มเติมสำหรับงานพิมพ์ซอง/กระดาษจดหมายหรืองานพิมพ์ซองเอกสาร
    มีชนิดเจาะหน้าต่างด้านหน้า
  • การปรู๊ฟงานพิมพ์ซอง/กระดาษจดหมาย ควรปรู๊ฟแบบดิจิตอล

งานพิมพ์ ซอง/กระดาษจดหมาย

นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเรายังมีบริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ที่ต้องการทราบรายละเอียดสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

ทางโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ วารสาร รายงานประจำปี แค็ตตาล็อก โปสเตอร์ ใบปลิว โบรชัวร์ แผ่นพับ คู่มือ แฟ้มเอกสาร บรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า เมนูอาหาร สติ๊กเกอร์ ถุงกระดาษ ปฏิทินแขวน / ตั้งโต๊ะ กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย บิลใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี เอกสารสัญญา และ ไวนิล Roll Up / X Stand/Banner