บรรจุภัณฑ์

ดีไซน์บรรจุภัณฑ์ให้สวยงามดึงดูดใจลูกค้า

บรรจุภัณฑ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ นอกจากเรื่องการดีไซน์บรรจุภัณฑ์ให้สวยงามน่าดึงดูดใจ ข้อมูลที่แสดงบนบรรจุภัณฑ์ก็สำคัญ เพราะเมื่อลูกค้าสนใจบรรจุภัณฑ์ของเราแล้ว เขาจึงมาอ่านรายละเอียดเพื่อพิจารณาการซื้อต่อ จากข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ที่ควรมี เพราะข้อมูลบางอย่าง ถ้าไม่มีจะไม่สามารถนำมาผลิตและจัดจำหน่ายได้ จึงต้องศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน

ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์มีอะไรบ้าง

  • ชื่อสินค้า
  • ตราสินค้า เช่น โลโก้หรือตราสัญลักษณ์
  • รายละเอียดของสินค้า ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าโดยทั่วไปจะมี
  • รูปภาพประกอบสินค้า ที่ใช้แสดงเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจในตัวสินค้ามากขึ้น
  • ส่วนประกอบสินค้า ใส่รายละเอียดของส่วนประกอบสินค้าว่าทำมาจากอะไรบ้างและในอัตราส่วนเท่าไหร่
  • ปริมาณสุทธิของสินค้า น้ำหนักสุทธิของสินค้า
  • ชื่อผู้ผลิตและผู้จำหน่าย กรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าเอง รวมถึงที่ตั้ง สถานที่ของชื่อผู้ผลิตและผู้จำหน่าย
  • ข้อมูลที่ต้องใส่ตามกฏหมาย เช่น วันผลิต วันที่ควรบริโภคก่อน ฯลฯ

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์

นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเรายังมีบริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ที่ต้องการทราบรายละเอียดสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

ทางโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ วารสาร รายงานประจำปี แค็ตตาล็อก โปสเตอร์ ใบปลิว โบรชัวร์ แผ่นพับ คู่มือ แฟ้มเอกสาร บรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า เมนูอาหาร สติ๊กเกอร์ ถุงกระดาษ ปฏิทินแขวน / ตั้งโต๊ะ กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย บิลใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี เอกสารสัญญา และ ไวนิล Roll Up / X Stand/Banner