งานพิมพ์ดิจิตอล

ประหยัด สะดวก รวดเร็ว แก้ไขได้ง่าย

งานพิมพ์ดิจิตอล

ระบบการพิมพ์ดิจิตอล เป็นระบบการพิมพ์โดยตรงจากข้อมูลไฟล์งาน ไม่มีขั้นตอนในการเตรียมแม่พิมพ์ ระยะเวลาในกระบวนการผลิตให้สั้นลง สามารถพิมพ์บนแผ่นลูกฟูกและวัสดุต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ให้ภาพพิมพ์ที่มีความคมชัด สีสันสวยงาม รวมทั้งลดข้อจำกัดด้านจำนวนการผลิตขั้นต่ำ

ข้อดี ระบบการพิมพ์ดิจิตอล

  • ประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำฟิล์ม หากงานที่ต้องการนั้นเร่งด่วน แนะนำพิมพ์ระบบดิจิตอล
  • แก้ไขงานได้ง่าย ในกรณีที่ต้องการแก้ไขเนื้อหาข้อมูล ก็แค่ส่งไฟล์ใหม่มาแทนไฟล์เดิม ข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลใหม่ แก้ไขได้ทันที
  • ใช้งบประมาณน้อยกว่า (ในกรณีที่พิมพ์จำนวนน้อย) เพราะไม่ต้องทำเพลทพิมพ์ ซึ่งราคาโดยรวมเวลาจัดพิมพ์จะถูกกว่า
  • ประหยัด เหมาะกับงานพิมพ์จำนวนน้อย ลดของเสียในกระบวนการผลิต เวลา กระดาษ หมึก แรงงาน
  • มาตรฐานงานพิมพ์ เนื่องจากไม่ต้องควบคุมหมึกและน้ำ เช่นการ พิมพ์ออฟเซ็ท ที่ต้องใช้ผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ
  • ผลิตตามจำนวนที่ต้องการ ถ้าต้องการ 100 เล่ม ก็พิมพ์แค่ 100 เล่ม ไม่ต้องพิมพ์มากกว่าจำนวนที่ต้องการ

งานพิมพ์โบรชัวร์

งานพิมพ์โบรชัวร์พับ

งานพิมพ์นามบัตร

งานพิมพ์เมนู

นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเรายังมีบริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ที่ต้องการทราบรายละเอียดสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

ทางโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ วารสาร รายงานประจำปี แค็ตตาล็อก โปสเตอร์ ใบปลิว โบรชัวร์ แผ่นพับ คู่มือ แฟ้มเอกสาร บรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า เมนูอาหาร สติ๊กเกอร์ ถุงกระดาษ ปฏิทินแขวน / ตั้งโต๊ะ กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย บิลใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี เอกสารสัญญา และ ไวนิล Roll Up / X Stand/Banner