แผ่นพับ

สื่อสิ่งพิมพ์ ที่ผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค

แผ่นพับ

สื่อโฆษณาที่เป็นสิ่งพิมพ์ ที่ผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค มีทั้งวิธีการส่งทางไปรษณีย์และแจกตามสถานที่ต่างๆ ลักษณะเด่นของแผ่นพับ คือ ขนาดเล็ก หยิบง่าย ให้ข้อมูลรายละเอียดได้ดี ผู้อ่านสามารถเลือกเวลาใดอ่านก็ได้ ผู้ออกแบบสามารถออกแบบได้อิสระ ตามความต้องการ ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำกว่าสิ่งพิมพ์ชนิดอื่น

การทำแผ่นพับนั้น จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

  • หน้าแรก เป็นหน้าปกที่จะต้องสะดุดตา ด้วยสีสัน หรือข้อความดึงดูดให้คนที่ได้รับ สนใจที่จะเปิดอ่านหน้าถัดไป
  • เนื้อหา ที่จะนำเสนอในแต่ละหน้าที่ถูกพับ จะต้องสรุปให้กระชับ ชัดเจน ได้ใจความที่สมบูรณ์
  • การแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อย่อย จะต้องจบเรื่องในหน้านั้นๆ ไม่ต่อข้อความไปหน้าอื่น
  • การใช้สัญลักษณ์ ลำดับเลขแสดงหัวข้อย่อยและตาราง เป็นอีกวิธีการหนึ่ง ที่ช่วยให้เนื้อหาของแผ่นพับน่าอ่าน
  • สถานที่ติดต่อ จะพิมพ์ไว้ท้ายสุด ต้องระบุ ชื่อ เลขที่ ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ ที่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังได้

งานพิมพ์แผ่นพับ

นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเรายังมีบริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ที่ต้องการทราบรายละเอียดสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

ทางโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ วารสาร รายงานประจำปี แค็ตตาล็อก โปสเตอร์ ใบปลิว โบรชัวร์ แผ่นพับ คู่มือ แฟ้มเอกสาร บรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า เมนูอาหาร สติ๊กเกอร์ ถุงกระดาษ ปฏิทินแขวน / ตั้งโต๊ะ กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย บิลใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี เอกสารสัญญา และ ไวนิล Roll Up / X Stand/Banner